میزهای عسلی، انواعی از میز هستند که در کنار مبل قرار می گیرند. این میزها با نام End Table نیز شناخته می شوند و در واقع به این خاطر چنین نامی دارند که در انتهای مبل و کنار آن قرار می گیرند. عسلی ها همان هایی هستند که وقتی مهمان دارید، به کمک شما می آیند تا پذیرایی کاملی از آن ها داشته باشید. جا به جا کردن میزهای عسلی بسیار راحت است و تقریبا در هر گوشه ای که فکرش را کنید به خوبی جای می گیرند. میز عسلی را می توانید در زمانی که برای پذیرایی نیازشان ندارید، جهت قرار دادن وسایل دکوری مورد استفاده قرار دهید.

هیچ محصولی یافت نشد.